SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Dopis rodičů vedení města

14.10. 2020

Zveřejňujeme dopis, který zaslala Jana Musilová vedení Města Černovice. Je totiž možné, že ne všichni zastupitelé by dostali možnost si text adresovaný radnici přečíst. Najdete zde přepis a dole podepsaný originál.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

Velice mě mrzí celá situace kolem místní základní školy a odvolání pana ředitele. Jako rodič, který má dceru na 1. stupni, dceru ve školce a další dceru předškolního věku, a chce i nadále žít a pracovat v Černovicích, samozřejmě řeším jejich vzdělání. Žádám proto o přehodnocení celé situace a doufám v pokus o smír. V době, kdy je celé školství paralyzováno koronakrizí, a pedagogové a ředitelé v celé ČR zažívají naprosto nové zkušenosti s distanční výukou, karanténou nebo jen s novými hygienickými předpisy, se naše škola a její pedagogický sbor s jarní první vlnou poprala velice dobře. Nyní i nadále skvěle zvládá ztíženou výuku. Je tedy škoda v takovou chvíli školu nepodpořit, ale naopak ji poškodit překotným odvoláním ředitele školy, a tedy ji i destabilizovat. Pokud vím, odstupuje s ním i účetní školy a také jeho zástupkyně, a obě budou při dalším chodu školy velice chybět.

Každý den mluvím i s dalšími rodiči a s konáním pana ředitele jsou většinou spokojeni. Je to člověk, který problémy řeší a nezametá pod koberec, děti a i pedagogové si ho váží a stojí za ním. Pokud tedy pochybil kvůli neznalosti stavebního zákona, nepřijde nám to jako prohřešek, který musí způsobit okamžité odvolání. Jako s ředitelem a pedagogem s ním máme jen dobré zkušenosti.

Dle zápisu ze zasedání, na kterém byl pan ředitel odvolán, je jasné, že rekonstrukce školy je pouze zástupný problém. Již v první větě uvádíte, cituji: „Starosta uvedl, že neshody ohledně některých postupů ředitele ZŠ a MŠ Černovice a napjaté vztahy mezi ředitelem a zřizovatelem vygradovaly do podoby, která je mu velice nepříjemná, nicméně musí se řešit.“ Tato věta jasně ukazuje, že nejde o přestavbu, ale o to, že se pan starosta a pan ředitel neumí shodnout a domluvit. Dále z celého jednání není znát snaha o jakékoli řešení ze strany pana starosty a zřizovatele školy. Bylo rovnou přistoupeno k hlasování o odvolání ředitele. Jsou zde zmíněny jakési problémy, ale nekonkrétní, bez možnosti je řešit a seznámit se s nimi. Zastupitelé nedostali žádné podklady k odvolání ředitele školy a ani tento bod nebyl uveden na programu jednání, zastupitelé si ani neodhlasovali přidání tohoto bodu do pořadu jednání, proto o něm neměli ani hlasovat. Z mého pohledu se tedy jedná o neplatné odvolání. Proto doufám, že jako zástupci města celou situaci napravíte, odvolání během zastupitelstva dne 29. 9. 2020 přehodnotíte. Vy, pane starosto, můžete navrhnout tento bod na program příštího zastupitelstva, předložte podklady zastupitelům, aby mohli v této záležitosti rozhodnout na základě důkazů a bez Vašich vzájemných antipatií či sympatií. Je to v zájmu celého města, protože předpokládám, že se pan ředitel bude bránit, celou věc předá právníkovi a případné soudní výlohy si jistě město nemůže dovolit.

Celá situace je velice vážná, je zvláštní celé toto odvolání a jeho způsob, stejně tak dosazení nového ředitele do funkce, aniž by se tento s bývalým ředitelem sešel, seznámil s chodem školy a byl schopen od prvního dne 100% fungovat. V této době, kdy hrozí lockdown a Vy nevíte dne, kdy se zavřou školy, jste na základě jedné chyby a rychlého jednání protiprávně odvolali ředitele, který tuto malou školu vedl dobře a mohl ji i dobře provézt koronakrizí.

Doufám, že se jako volení zastupitelé města pokusíte tuto situaci ještě jednou zvážit a rozhodnete dle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Každý člověk dělá chyby, je ale potřeba se k nim umět postavit a poučit se z nich. Pan ředitel se omluvil, nabídl možnou nápravu, doufám, že i Vy toho budete schopni.

Jana Musilová