SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Informace k ohrožení dalšího fungování školy

9.10. 2020

Zde zveřejňujeme v plném znění e-mail zaslaný Mgr. Robertem Štefánkem zastupitelstvu a vedení Města Černovice. Město je zde upozorňováno na nevyřešené záležitosti školy, které mohou ohrozit samotnou existenci školy (vysvětlení pod článkem).

Text e-mailu:

Vážení zastupitelé, pane starosto, paní tajemnice.

 

Dnes 8. 10. 20120 mi byl předán dokument o odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele ZŠ a MŠ Černovice s účinností od 11. 10. 2020.

 

V této souvislosti Vás upozorňuji na problematické oblasti, které budou nepochybně dotčeny a mohou ohrozit fungování ZŠ a MŠ. Věřím, že z Vaší strany se jedná o promyšlený krok a máte zabezpečené veškeré věci vyplývající.

Seznamuji Vás s následujícími skutečnostmi:

 

1.       Žádám o sdělení jména osoby, která bude kompetentní a mohu jí 12. 10. 2020 předat veškerou dokumentaci školní, účetní a věci movité.

2.       Statutární zástupkyně pro ZŠ Mgr. Jana Nováková podala ke dni 9. 10. 2020 rezignaci na tuto funkci.

3.       Účetní školy paní Ludmila Dušková oznámila záměr ukončit pracovní poměr ve škole.

4.       Upozorňuji na povinnost vykázat výkonové výkazy MŠMT.

5.       Upozorňuji na nutnost dokončení aktivních dotací, ve kterých je škola zapojena.

6.       Upozorňuji na ukončení certifikačních autorit.

7.       Upozorňuji na destabilizaci vedení školy a výuky v době nouzového stavu.

 

S pozdravem

 

Robert Štefánek

 

Pro vysvětlení:

body 1, 2 – Škola nemá vedení. Mgr. Brožek tvrdí, že v pondělí přivede dočasného ředitele. I když půjde o zkušeného člověka bez podpory zaměstnanců nemá šanci složitou administrativu zvládnout, navíc v nouzovém stavu.

bod 3 – Škola bude bez účetní. Účetnictví pro školy a obce je velmi specifický obor a lidé se na tuto pozici shánějí obtížně. Kdo bude platit běžné výdaje? Kdo bude připravovat podklady pro mzdy?

bod 4 – Výkazy MŠMT je nutné podat ministerstvu včas a kvalitně. Škole hrozí, že nedostane peníze na další rok!!! V extrémním případě může i zaniknout, viz Školský zákon, část dvanáctá, § 126

bod 5 – Bez správné administrace dotací, škola přijde o peníze! Kdo někdy zpracovával dotace ví, že jde o velmi složitou záležitost.

bod 6 – Bez certifikace není možné komunikovat s úřady a ministerstvem.