SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Kdo může podepsat petici?

7.10. 2020

Petiční právo není nijak omezeno věkem nebo bydlištěm. Přesto se petiční výbor rozhodl, že by bylo vhodné, aby petici podepisovali osoby starší 16 let, které textu petice rozumí.

Petici můžete podepsat v kanceláři školy nebo u některých zaměstnanců školy. Děkujeme za podporu!

Ohledně petice jsme oslovili přímo Ministerstvo vnitra České republiky a zde předkládáme jeho odpověď:

Dobrý den,

úvodem konstatování, že  petiční zákon (zák. č. 85/1990 Sb.)  je třeba vykládat v souladu s Listinou základních práv a svobod (LZPS) –  viz její čl. 42 odst 3.

Subjektem petičního práva je každý jednotlivec, LZPS nestanoví žádné omezení tohoto práva z hlediska věku, místa trvalého či jiného pobytu, způsobilosti k právním úkonům, státního občanství apod.

Vzhledem k tomu, že každý jednotlivec je nositelem petičního práva, může tedy podat petici i osoba mladší 18 let. Petiční zákon sice stanoví některá věková omezení (podle § 3 odst. 3 jsou členové petičního výboru povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány, resp. i orgány územních samosprávných celků, a v souladu s § 4 odst. 4 může být shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let), nicméně tato omezení nic nemění na vymezení subjektu petičního práva ve smyslu čl. 18 odst. 1 Listiny. Uvedená věková omezení souvisejí „pouze“ se zajištěním řádné komunikace petentů vůči adresátům petic, resp. procesem shromažďování podpisů pod petici. Jde tedy o naplnění určitých procedurálních požadavků při vytváření a následném vyřizování petic,  nikoli o omezení veřejného subjektivního petičního práva (z petičního zákona ostatně ani nevyplývá, že by se člen petičního výboru nebo osoba pověřená shromažďováním podpisů pod petici museli s obsahem dané petice ztotožnit a podepsat ji – lze však soudit, že ve výrazné většině případů budou tyto osoby zároveň i petenty).

S pozdravem

JUDr. Jaroslav Saveljev

Odd. podání osob

Ministerstvo vnitra

Nad Štolou 3

170 34 Praha 7