SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Neprofesionální práce místostarostky? Stížnosti podány

23.12. 2020

Porušení tiskového zákona, dohodnutých podmínek pro příspěvky v Černovicku a také nepřiměřeně velký prostor pro vyjadřování osobních názorů starosty Brožka. Na toto mířily stížnosti podané na Město Černovice. Stížnosti se týkaly také neprofesionální práce Václavy Šenoltové, místostarostky města, která je též vedoucí redakční rady.
O co šlo? V listopadu vyšlo Černovicko v rozsahu 60 stran. Obvykle tato radniční tiskovina čítá 40 stran. 45% celého obsahu vyhradila Václava Šenoltová Janu Brožkovi, který zde vyjadřoval své osobní názory na černovickou školu. Šlo o text bez označení inzerce, což znamená, že za něj autor nemusel platit. Domníváme se, že se může jednat o zneužití pravomoci. Na jaře 2018 také vedoucí redakční rady zveřejnila v Černovicku text, kde deklaruje, že každý zastupitel může napsat pouze jednu stranu textu. Václava Šenoltová tedy porušila to, co sama jako zodpovědná osoba do zpravodaje umístila. Viz další příspěvek na webu.

Na obě stížnosti odpověděl Mgr. Jan Brožek, na jehož stížnost mířila. Vhodnost odpovědi Mgr. Jana Brožka posuďte sami.

Stížnost-Nováková

Odpověď-Nováková

Stížnost-Michálková

Odpověď-Michálková