SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Odvolání ředitele? Pravděpodobně dlouhodobě plánované

8.10. 2020

Dne 6. 3. 2020 přišel do budovy školy starosta Mgr. Jan Brožek a vyzval zaměstnance školy, aby se okamžitě shromáždili ve sborovně. Zde přítomným sdělil, že po Černovicích jdou drby o jeho údajné snaze odvolat ředitele školy Mgr. Roberta Štefánka. Většina přítomných se této informaci podivila, žádný takový „drb“ neslyšela. Mgr. Brožek uvedl, že ředitele nechce v žádném případě odvolat.

Dne 6. 3. 2020 nebyl ve škole přítomen Mgr. Robert Štefánek ani paní zástupkyně Mgr. Jana Nováková.  Mgr. Brožek nemá žádnou pravomoc zaměstnance školy k takové schůzce vybízet.

Dle informacích, které jsou v této době k dispozici, však už v těchto jarních měsících navštívil Mgr. Brožek gymnázium v Pacově, kde sbíral zkušenosti a informace k odvolání ředitele.