SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Odvolání ředitele školy je protiprávní, říká právník

9.10. 2020

Zastupitelé města, kteří zvedli ruku pro odvolání Roberta Štefánka z postu ředitele zdejší školy, jednali dle sdělení JUDr. Slavomíra Korečka protiprávně. Dnes zaslal advokát vedení města dopis, ve kterém uvádí, že nedošlo k platnému odvolání. V dopise dále vysvětluje proč a podle jakých nařízení nemohlo dojít k odvolání.

V textu se také uvádí, že zastupitelé nedostali žádné podklady k odvolání ředitele a tento bod také nebyl uveden v programu jednání zastupitelstva dne 29. 9. 2020. Zastupitelé si také neodhlasovali přidání takového bodu do pořadu jednání, tudíž o něm nemohli také hlasovat!

Pokud je známo, starosta Mgr. Brožek o záměru odvolat ředitele Štefánka informoval jen své věrné zastupitele těsně před oficiálním jednáním. Vzhledem k tomu, že tajemnice úřadu Mgr. Kořínková stále nedala k dispozici zápis ze zastupitelstva, uvádíme jména zastupitelů, kteří hlasovali pro sesazení p. Štefánka. Pro odvolání hlasovali tito lidé: Jan Brožek, Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, František Průša a Petr Vyhnálek. Hlasování se zdržel Jaroslav Řeháček. Ostatní byli proti.

Zastupitelé v čele v Mgr. Brožkem, kteří hlasovali pro odvolání, by si měli uvědomit, že svým jednáním ohrožují další chod školy. Po starostovi Brožkovi by měli požadovat dopis zaslaný JUDr. Korečkem městu. Městu totiž hrozí soud a nemalé finanční výdaje s tím související. V dopise se totiž mimo jiné uvádí toto:

Vzhledem k tomu, že Mgr. Štefánkovi záleží předně na zajištění chodu školy, předá Vámi určené osobě vše potřebné. Zároveň však zdůrazňuji, že Vaše bezprecedentní protiprávní jednání nemíní dále snášet a nedojde-li k nápravě Vašeho protiprávního jednání, bude nucen požádat o ochranu porušených práv orgány veřejné moci a soud.

Robert Štefánek má zájem na tom, aby škola fungovala dál a deklaruje (viz dopis zastupitelů), že hodlá věci předat v pořádku a upozorňuje zastupitele na nedořešené záležitosti školy (viz předchozí článek).