SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

On-line přenos zastupitelstva? Žádost podána

21.10. 2020

V úterý 20.10. 2020 byla předána Městu Černovice žádost o on-line přes z jednání zastupitelstva. Bylo tak učiněno vzhledem k současné epidemiologické situaci.

Město Černovice
Mariánské náměstí 718
394 94 Černovice

V Černovicích 20. října 2020

Věc: Žádost o on-line přenos z jednání zastupitelstva

Vážená paní, vážený pane,

tímto chceme požádat o možnost on-line přenosu z nejbližšího zasedání zastupitelstva Města Černovice a každého dalšího. Odkazujeme se na současný nouzový stav v České republice a hygienická opatření spojená s onemocněním Covid 19. Již v jarních měsících jste tento způsob jednání umožňovali, věříme tedy, že to nebude problém ani nyní.

Pokud by toto přesto nebylo možné, žádáme, aby byla učiněna jiná opatření, neboť zákon výslovně ukládá, aby byla zachována možnost veřejnosti uplatňovat zákonná práva spojená s účastí na jednání zastupitelstva.