SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců bývalého ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Dopis rodičů vedení města

Zveřejňujeme dopis, který zaslala Jana Musilová vedení Města Černovice. Je totiž možné, že ne všichni zastupitelé by dostali možnost si text adresovaný radnici přečíst. Najdete zde přepis a dole podepsaný originál. Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, Velice mě...

Proč odešla účetní?

Zveřejňujeme dopis bývalé účetní ZŠ a MŠ Černovice Ludmily Duškové. Dopis zveřejňujeme na její výslovné přání. Pro lepší čtení jsme dopis přepsali. Dole pod příspěvkem je jeho originál! V Brné dne 11. 10. 2020 Vážení přátelé a zaměstnanci školy, asi jste zjistili, že...

Odvolání ředitele školy je protiprávní, říká právník

Zastupitelé města, kteří zvedli ruku pro odvolání Roberta Štefánka z postu ředitele zdejší školy, jednali dle sdělení JUDr. Slavomíra Korečka protiprávně. Dnes zaslal advokát vedení města dopis, ve kterém uvádí, že nedošlo k platnému odvolání. V dopise dále vysvětluje...

Informace k ohrožení dalšího fungování školy

Zde zveřejňujeme v plném znění e-mail zaslaný Mgr. Robertem Štefánkem zastupitelstvu a vedení Města Černovice. Město je zde upozorňováno na nevyřešené záležitosti školy, které mohou ohrozit samotnou existenci školy (vysvětlení pod článkem). Text e-mailu: Vážení...

Odvolání ředitele? Pravděpodobně dlouhodobě plánované

Dne 6. 3. 2020 přišel do budovy školy starosta Mgr. Jan Brožek a vyzval zaměstnance školy, aby se okamžitě shromáždili ve sborovně. Zde přítomným sdělil, že po Černovicích jdou drby o jeho údajné snaze odvolat ředitele školy Mgr. Roberta Štefánka. Většina přítomných...

SCIO testy v naší škole – neoprávněné zasahování starosty

Vedení ZŠ a MŠ Černovice si minulý týden objednalo Scio testy, které mají mapovat situaci ve škole (klima, kvalita vzdělávání). Stalo se tak na základě prohlášeních starosty Černovic, který poukazoval nedobrou situaci ve škole zaviněnou údajně ředitelem školy Robertem...

Kdo může podepsat petici?

Petiční právo není nijak omezeno věkem nebo bydlištěm. Přesto se petiční výbor rozhodl, že by bylo vhodné, aby petici podepisovali osoby starší 16 let, které textu petice rozumí. Petici můžete podepsat v kanceláři školy nebo u některých zaměstnanců školy. Děkujeme za...

Text petice proti odvolání ředitele Mgr. Roberta Štefánka

PETICE dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním   PROTI ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ZŠ A MŠ ČERNOVICE, MGR. ROBERTA ŠTEFÁNKA   Vážení rodiče a přátelé školy, vzhledem k vážné situaci na černovické základní škole chceme jako kolektiv...