SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Reakce na článek z letního čísla Černovicka

24.08. 2022

Reakce na článek z předešlého čísla Černovicka „Poděkování odcházejícímu panu řediteli a přivítání nové paní ředitelky ZŠ a MŠ“.

Krizový manažer. Takové zavádějící označení používá starosta Brožek, když mluví o bývalém řediteli ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Jaroslavu Hubatovi-Vackovi a prostřednictvím městského zpravodaje mu dokonce děkuje. Pan Hubata-Vacek žádným krizovým manažerem nebyl. Podle p. Brožka měl stav zdejší školy zlepšit, protože nebyla škola v době nástupu p. Hubaty-Vacka ve šťastném období (podzim 2020). A proč tomu tak bylo? To už raději neuvádí. Starosta Brožek totiž „zapomněl“ uvést, že se škola do této situace dostala kvůli jeho rozhodnutí a „rozhodnutí“ jeho spřízněných zastupitelů – Průši, Bůžka, Vyhnálka a místostarostky Šenoltové, kteří hlasovali pro odvolání vynikajícího ředitele školy Mgr. Roberta Štefánka.

P. Hubata-Vacek stav školy nejen nezlepšil, ale naopak nebyl schopen instituci správně řídit, zachovat její vysokou úroveň a selhal také jako člověk a pedagog. Starosta Brožek ve svém děkovném článku nezmiňuje návštěvu České školní inspekce v červnu 2021, která jednoznačně prokázala fatální chyby tehdejšího ředitele Hubaty-Vacka. Jednalo se o vulgární jednání p. Hubaty-Vacka při hodinách tělesné výchovy v 5. třídě. Dále jeho opakovanou neúčast na hodinách, které měl odučit a na hodiny se nedostavil. Také škola přišla o účast v mezinárodním programu Erasmus, kterou zajistil pan Štefánek. P. Hubata-Vacek tuto účast zmařil svou neschopností dodat organizátorovi požadované. A tak dále…. O těchto pochybeních starosta Brožek věděl, neboť zprávu jako zřizovatel od ČŠI dostal. Jeho opatření, která měl jako zřizovatel učinit, byla směšná. P. Brožek si libuje, že styl vedení p. Hubaty-Vacka nebyl konfrontační a silový. Opak je pravdou. P. Hubata-Vacek často některým pedagogům vyhrožoval a nepohodlní byli zejména ti, kteří nesouhlasili s p. Brožkem. Ti byli šikanování a bylo jim i písemně vyhrožováno ztrátou zaměstnání.

Proč p. Hubata-Vacek skončil po dvou letech? Podle p. Brožka prý cítil, že už škola „krizového manažera“ nepotřebuje. Důvod je mnohem jednodušší. Někteří zaměstnanci školy prostě už odmítli za p. Hubatu-Vacka nadále vykonávat práci, za kterou byl placen. A rozhodování jistě pomohlo i to, že jako tehdejší ředitel p. Hubata-Vacek nedokázal zajistit bezproblémové vedení účetnictví. Pochybení má p. Hubata-Vacek na svém kontě víc.

Podle p. Brožka zanechává p. Hubata-Vacek školu v lepší kondici, než byla. Opravdu? Je lepší kondicí odchod kvalitních kvalifikovaných pedagogů? Opravdu by odešli jen tak, když jsou místní a za prací teď budou všichni dojíždět? Je lepší kondicí externí účetní firma, když předtím měla škola skvělou účetní, která byla neprávem osočována ze zpronevěry? To už p. Brožek neřekne. Nehodí se mu to.

Co se týká výběrového řízení na ředitele školy vyhlášeného 9. 3. 2022, tak je škoda, že p. Brožek ve svém článku nezmiňuje, že druhá uchazečka byla velmi schopná a velmi se o chod školy zajímala. Školu navštívila a zjišťovala si informace. Navíc už s vedením školy měla zkušenosti. Proč tedy svoji účast na konkurzu zrušila den předem? Na tuto otázku zná odpověď starosta Brožek.

Ale je třeba s p. Brožkem v jedné věci souhlasit. Také doufáme, že se ve škole budou řešit už jen ztracené bačkory. Byla by škoda, kdyby nové vedení opět řešilo jen to, zda pedagogové podporují Brožka nebo mají jiný názor.

Za petiční výbor M. Mayerová, A. Michálková. J. Mazanová, K. Poláková, T. Tatková, L. Vacířová, K. Šteflová a Š. Paclík (snad už naposledy).