SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Svoboda slova v Černovicích? Jen pro někoho

2.03. 2021

Tyto webové stránky vznikly na začátku října 2020 na podporu Roberta Štefánka, bývalého ředitele naší školy, jako výraz nesouhlasu s jeho nezákonným odvoláním z funkce. Jsou zde zveřejňovány informace a názory, které upozorňují na nepříliš čestné praktiky vedení města ve vztahu k některým zaměstnancům školy. Důrazně odmítám, že by zde byly zveřejňovány texty vulgárního a dehonestujícího charakteru.

Tento svobodný způsob vyjadřování, který zaručuje Základní listina práv a svobod jako součást ústavního pořádku České republiky, není vhod novému řediteli ZŠ a MŠ Černovice Jaroslavu Hubatovi-Vackovi.

Dne 28. 1. 2021 mě vyzval, abych činnost stránek ukončila s tím, že provozování stránek je nepatřičné a zavádějící. Též stránky označil za nevkusné.
Domnívám se, že toto je zcela mimo pravomoc zaměstnavatele a takovou výzvu lze též chápat jako podprahovou výhrůžku.

Pro pořádek: Stránky jsou provozovány mimo pracovní dobu, ve volném čase. Texty jsou vždy editovány ze soukromého počítače a soukromého připojení a doména byla zaplacena ze soukromého účtu.

Dle slov nového vedení školy tato webová stránka poškozuje školu. To odmítám. texty jsou slušné a nepřekračující zákonnou mez.
Tuto hranici však nectí čelní představitel města, který zveřejňuje v městském zpravodaji (Černovicko č.6/2020) texty útočící na pedagogický sbor. Nebo je v pořádku, aby učitelé školy nesměli vyjadřovat slušně své názory, zatímco starosta o nich veřejně bez důkazu psal, že „…rodiče a děti zažívají šikanování ve škole, bez možnosti spravedlivého řešení. Kde se bojí ozvat, aby se náhodou učitelé nemstili na jejich dětech.“ (Černovicko č. 6/2020, s. 11)? A mnoho dalších lží jako například: „… školu jako místo, které umí zastrašovat, pomlouvat a očerňovat.“ (Černovicko č. 6/2020, s. 14).

V této souvislosti je třeba dodat, že na autora lživých textů v Černovicku bylo podáno trestní oznámení a PČR již konstatovala, že byl spáchán přestupek.

Bylo by vhodnější, aby se dotčení řídili slovy francouzského myslitele.
„Nesouhlasím s tím, co říkáte, ale udělám všechno pro to, abyste to mohl říkat i nadále.” Voltaire (údajně)

Miroslava Mayerová

S podporou pedagogického sboru (Lenka Vacířová, Kristýna Poláková, Alena Michálková, Jana Nováková, Kateřina Šteflová, Šimon Paclík, Tereza Tatková)