SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Text petice proti odvolání ředitele Mgr. Roberta Štefánka

7.10. 2020

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

 

PROTI ODVOLÁNÍ ŘEDITELE ZŠ A MŠ ČERNOVICE,

  1. MGR. ROBERTA ŠTEFÁNKA

 

Vážení rodiče a přátelé školy,

vzhledem k vážné situaci na černovické základní škole chceme jako kolektiv pedagogů, správních zaměstnanců, rodičů a přátel školy vyjádřit svou podporu a respekt řediteli, p. Mgr. Robertu Štefánkovi.

Jeho odvolání vnímáme jako projev osobní averze ze strany p. starosty Mgr. Jana Brožka.

Ředitel Štefánek neporušil žádný ze zákonů, na základě kterých může být ředitel školy odvolán.

  • Nikdy neobdržel od vedení města žádnou výtku na jeho práci.
  • Vybudování příček v bývalých dílnách není důvodem k odvolání ředitele. Ředitel se omluvil, navrhnul řešení a vyjádřil ochotu uhradit náklady spojené s řešením této situace.
  • Ředitelova nabídka nechat celou záležitost prošetřit stavebním kontrolním orgánem (Komora architektů), stejně jako i nechat prozkoumat svou práci, jeho působení ve škole a práci celého pedagogického sboru Českou školní inspekcí, byly p. starostou Brožkem zamítnuty.

Jako zaměstnanci školy za svým ředitelem plně stojíme. Klima ve škole je ideální pro práci s dětmi, škola se rozvíjí po všech stránkách. Pro děti jsou zpracovávány dotační programy, realizovány bezplatné exkurze a projekty, které jsou zaměřeny na jejich rozvoj a kvalitní budoucí život.

My pedagogové můžeme v plné míře využívat nabídky kurzů a školení, která slouží ke zkvalitňování výuky, která je v době inkluze ve školách někdy opravdu náročná.

 

Vážení rodiče a přátelé školy, pokud chcete p. Mgr. Robertu Štefánkovi a kolektivu ZŠ a MŠ Černovice vyjádřit svou podporu, podepište prosím tuto petiční listinu.

 

Petice bude předána zastupitelům města petičním výborem.

Za petiční výbor:

Jméno, příjmení Adresa  
Miroslava Mayerová Komenského 184, Kamenice nad Lipou  
Lenka Vacířová Dobrá Voda u Pacova 25  
Kristýna Poláková Bezručova 346, Černovice  
Alena Michálková Husovy Sady 568, Černovice  
Jana Nováková Rytov 23, Černovice  
Kateřina Šteflová Svatavská 763, Černovice  
Šimon Paclík Družstevní 508, Černovice  
Tereza Tatková Dobešovská 13, Černovice