SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Účetní peníze ve škole nezpronevěřila. Za pomluvy k soudu?

20.04. 2022

Až 300 tisíc korun měla podle nepodložených pomluv zpronevěřit bývalá účetní černovické základní školy paní D. Tyto lži šířené ze zlým úmyslem poškodit nejen paní účetní, ale i bývalého vynikajícího ředitele školy Mgr. Roberta Štefánka, byly definitivně vyvráceny. Vyplývá to z žádosti o informace poskytnuté dle zák. č. 106/1999.

Žádost byla odeslána 10. 2. 2022 Městu Černovice. Podle informací poskytnutým na základě této žádosti, Policie ČR konstatovala: „že jednáním (účetní) nedošlo k ohrožení majetkových práv jiných osob ani k ohrožení včasného a řádného vyměření daně, neboť ve věci nejde o podezření z trestného činu…“

V odpovědi Města Černovice ze dne 25. 2. 2022 je na přímou otázku „Zpronevěřila podle tohoto šetření bývalá účetní ZŠ a MŠ Černovice paní D. peníze? Pokud ano, kolik peněz zpronevěřila?“ je uvedeno toto: „PČR nekonstatovala, že by bývalá účetní paní D.  zpronevěřila peníze.“

Z odpovědi Města Černovice podepsané Mgr. Janem Brožkem tedy jednoznačně vyplývá, že peníze paní D. NEUKRADLA a také, že peníze v době působení bývalého vedení školy Mgr. Roberta Štefánka a Mgr. Jany Novákové (Mazancové) peníze nechybí.

Je proto naprosto nechutné, že lži očerňující profesní a lidskou čest paní D. a Roberta Štefánka byly šířeny záměrně zejména mezi osobami blízkými vedení města a také osobami sdružujícími se v dobrovolných spolcích ve městě. Tyto pomluvy byly také přebírány novým vedením ZŠ a MŠ Černovice a opakovaně uváděny na půdě školy, a to vždy za účelem poškodit zejména p. D. a p. Štefánka.

Osoby šířící tyto lživé informace by si měli uvědomit, že se na jejich jednání vztahuje §184 trestního zákoníku 40/2009 sb. Ten mimo jiné uvádí toto: Kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok.

Edit: Jméno účetní záměrně neuvádíme, neboť je všeobecně známo a bylo dlouhodobě záměrně a účelově poškozováno autorem pomluvy.

Mgr. Miroslava Mayerová