SKOLACERNOVICE.CZ

Informační web podporovatelů a příznivců ředitele ZŠ a MŠ Černovice Mgr. Roberta Štefánka

Ve škole se přebírá majetek. Jak to bude s výukou, nové vedení nezajímá

14.10. 2020

Edit: Speciálně pro kývače p. Brožka: P. Štefánek nemohl distanční výuku připravit, neboť ho p. Brožek a jeho věrní (Václava Šenoltová, Jaroslav Bůžek, František Průša, Petr Vyhnálek) odvolali z funkce. Budou si moci žáci půjčit slíbené tablety? Kdo bude rodičům potvrzovat nárok na ošetřovné? Jak budou učitelé komunikovat s žáky? Mají na to dostatečnou techniku? Základní otázky, na které nedokázal celé úterý ve škole nikdo odpovědět. Přitom v pondělí v noci vyhlásila vláda uzavření škol.

Tato událost se dala očekávat už od víkendu nebo přinejmenším od pondělního rána. Mgr. Brožek a jím přivedený nový vedoucí pracovník Mgr. Jaroslav Hubata-Vacek však řešili pouze předávání kanceláře, papírů a majetku. V tom jim v úterý velmi aktivně asistovaly Václava Šenoltová, Mgr. Kořínková a právník města . Na žáky a jejich potřeby nikdo z nich nemyslel. Celé úterý nebyla svolána žádná porada. Nebyly sděleny instrukce ani e-mailem, oznámením na nástěnce ve sborovně.

Žáci a učitelé byli ponecháni svému osudu. Jediné na co se vedení dosazené Mgr. Brožkem zmohlo, byla jedna věta na webu školy, že bude probíhat distanční výuka. Zástupci města, zejména Mgr. Kořínková a právník, kterého si vedení města přivedlo (asi z městských peněz zaplatilo) pak trvali na tom, že musí být provedena inventura celé školy a vyhrožovali, že to mají dělat učitelé.